Facebook Instagram Twitter Youtube Google Plus

Pośrednia Grań

Pośrednia Grań

Pośrednia Grań

20.03.2017 r.

Miniony weekend przyniósł trudne warunki pogodowe, jednak udało się nam przejść z Dol. Staroleśnej do dol. Wielickiej, po drodze weszliśmy na Zwalista Przełączke, Baniastą Turnię i Vychodną Vysoką. 26 marca spróbujemy wejść na Pośrednią Grań.

Napisz do nas